Joan Fuster. Sagitari, pag. 55.

Veiem tot el que mirem? Mirar i veure son operacions que no sempre coincideixen. I el suplement de la ullera encara ho complica.

"Todo es segun el color del cristal con que se mira"

Deia un governador civil de València que feia versos. El vidre és important. Sobretot, si te color: un color o altre. A la llarga ens hi acostumem i creiem que el color del vidre és el color de la realitat. Més: usem ulleres fumades, a posta, perquè - a l'estiu a l'hivern o quan siga- una claredat excessiva ens espanta.

1 comentari: