Amb la mímesi del gest. (del 17 Desembre al 8 de Gener a la casa museu de Pego.)L'expressió, vista com un mitjà de canalització, pot portar intencions o simplement ser la conseqüència de certs estímuls. Per "intenció", entendríem la voluntat d'introduir un discurs concret dins del propi mig.
Actualment en estètica i en l'art contemporani, les obres artístiques son enteses com símbols que amaguen significats o que almenys contenen la voluntat de l'artista de contar alguna cosa, no obstant, si analitzem l'expressivitat com una simple resposta observarem que es tracta d'un gest purament sensorial. No racional.

"Amb la mimesi del gest" és el resultat d'una investigació plàstica-pictòrica en la qual he fet servir com a punt de partida la línia i la pinzellada "sensibles" per a formular-me preguntes intrínseques al voltant de l'automatisme, la percepció i els factors psicomotrius que converteixen aquest gènere en un exercici d'auto-representació.

Existeix una fricció sensorial que forma part de la intel·ligència i que ens impulsa a reincidir sobre el fet creatiu, ja siga dibuix, dansa o tocar un instrument musical -entre moltes altres disciplines-. Aquestes activitats son bàsicament sensitives i es manifesten en totes les fases de creixement d'un individu. Els dibuixos infantils, per exemple, son el resultat d'una necessitat bàsica d'expressió. Un llenguatge, que, s'inicia com un simple divertiment i que amb al temps esdevé tècnica i voluntat representativa. Un llenguatge simbòlic obert a la interpretació que ens parla d'aspectes singulars de la vida i les vivències de l'autor.

Conservant la gestualitat intente allunyar-me del discurs de l'expressionisme abstracte, del surrealisme, i de la pintura dels anys 80. Així, immers dins de la representació tautològica actual, pretenc acompanyar aquestes pintures d'una reflexió més científica que entén la tasca pictòrica-abstracta desde una perspectiva objectual. Alliberar la pintura del seu propi mite i presentar-la com un resultat orgànic que exigeix el compromís del seu autor amb la resta de llenguatges artístics per tal de continuar alimentant aquest joc metafòric de recerca i de fantasia que és en definitiva el motor que mou les inquietuds de l'art dels nostres dies.

Espere que aquestes pintures vos resulten interessants.

2 comentaris: